AGENDA: 01.12.17 Weekend voor jongeren

Weekend voor jongeren

1 dec 2017 - 3 dec 2017 Megen

Bisdom Den Bosch

In het weekend van 1 t/m 3 december 2017 organiseren zr. Emmanuël en Annemiek Zijp-van Ginneken weer een weekend voor jongeren van 25-40 jaar met als thema: Vol verwachting?

Advent, een tijd van verwachting, van verwachtingsvol uitkijken naar de Geboorte van Christus. Maar wat verwachten wij, wat verwacht jij daarvan? Wie verwacht je en waar kijk je naar uit? Speelt in jouw leven verwachting een rol? In dit weekend staan we aan de hand van verschillende werkvormen hierbij stil.We verdiepen ons in de thematiek, gaan er creatief mee aan de slag en wisselen erover uit. En dit alles ingebed in het ritme van de gemeenschap. Met uiteraard de nodige ruimte voor ontmoeting, ontspanning en persoonlijke (vrije) tijd.

Details
Vrijdagavond 1 t/m zondagmiddag 3 december 2017
Kosten: € 75 (mocht dat een bezwaar zijn is overleg mogelijk)
Begeleiding: zr. Emmanuël Maas (35) en Annemiek Zijp - Van Ginneken (31)
Meer informatie en aanmelden: zremmanuelosc@gmail.com

  • Zusters Clarissen, Clarastraat 2 Megen NB
  • zremmanuelosc@gmail.com

Powered by