Jong Katholiek organiseert inspiratiedag Mentorschap

16-05-2020 - Utrecht

Agenda > Jong Katholiek organiseert inspiratiedag Mentorschap

“Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van jongeren.”
Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 - 244

Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus vanuit de vraag: .‘Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?’

Op deze dag wordt met ervaren professionals in gegaan op deze boeiende thema’s. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er begeleiding en gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap.

Sprekers:

Jeroen Alting von Geusau: Oud-topman bij de NS, oprichter van de Kingsmen, en veel ervaring in de begeleiding van jongeren en echtparen bij o.a. de gemeenschap Chemin Neuf.

Paul Donders: CEO van Xpand Nederland, inspirational speaker, adviseur en schrijver van leiderschapsboeken.

Niko Schonebaum: Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.

Zr. Maria Nadiya: Blauwe zuster, overste van de communiteit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oorspronkelijk uit de VS, en inmiddels al vele jaren in Nederland. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.


Programma (onder voorbehoud)
9.30 Inloop
10.00 Aan tafel met: Jeroen Alting von Geusau & Paul Donders
11.40 Actie met: Niko Schonebaum
12.15 Workshops
- Paul Donders
- Jeroen Alting von Geusau
- Zuster Maria Nadiya
- Niko Schonebaum

13.15 Lunch
14.15 Regiogroepen
15.15 H.Mis
16.00 Borrel & Einde

Wie:
Voor alle vrijwilligers, professionals, jongeren, en iedereen die actief is in tiener- en jongerenwerk.

Datum:
Zaterdag 16 mei 2020.
Start 10.00 – Einde 16.00u.

Locatie:
Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Aanmelden:

Meld je aan!

(Voor 10 mei, i.v.m. lunch reserveren)

Toegang:
Gratis

Deze dag is een initiatief van Jong Katholiek, waarin de zeven bisdommen samenwerken.

DETAILS
16-05-2020 - 17-05-2020
09:30 - 16:00
Utrecht