Leiderschapstraining succesvol afgesloten!

8 april 2013 door onze redactie

De leiderschapstraining zit er op! Afgelopen weekend van 5 t/m 7 april was het laatste weekend in een reeks van drie weekenden. Dit keer waren ook de begeleiders van de Nederlandse reizen naar de Wereld Jongeren Dagen aanwezig. Meer dan 50 jongeren en coaches hebben de leiderschapstraining gevolgd. Lees in dit artikel alles over een mooi afsluitend weekend van de leiderschapstraining.

Derde weekend: Samen werken in een team
De leiderschapstraining voor jongeren heeft drie thema’s: mijzelf kennen als leider, groeien in leiderschap en omgaan met groepsprocessen en teambuilding. Het eerste weekend was een ontdekkingsreis naar onze talenten en in het tweede weekend stonden een model van leiderschap en presentatievaardigheden centraal. Tijdens het derde weekend hebben jongeren nagedacht over teamrollen, conflictsituaties en hoe je goed leiding kunt geven aan een team.

Het derde weekend had actieve werkvormen, zoals spellen in groepjes en rollenspellen. De spellen maakten duidelijk hoe teams en communicatie binnen teams functioneren en jongeren ontdekten welke positie ze in een team innemen.
Zaterdag kwamen de DISC persoonlijkheidprofielen (behandeld in het eerste weekend) terug tijdens een groepsopdracht: jongeren met hetzelfde persoonlijkheidsprofiel werden in groepen ingedeeld en moesten presenteren aan de andere groepen hoe zij communiceren, hoe zij graag door anderen benaderd willen worden en wat hun grootste irritaties zijn. De leuke presentaties gaven inzicht in de verschillende persoonlijkheden die je in teams tegenkomt en dat het belangrijk is, ook om conflicten te vermijden, dat je inzicht hebt in de gedragsstijlen van teamgenoten. De meest succesvolle teams zijn vaak de teams met een mix van persoonlijkheidprofielen en heldere communicatie!
Zaterdagavond waren er coachgesprekken: iedere jongere kreeg 30 minuten onverdeelde aandacht van zijn/haar coach. Daarnaast hebben jongeren gewerkt aan een workshop waardering: iedereen schreef zijn/haar talenten en persoonlijkheidssterkten op een blad en vervolgens hebben anderen op het blad geschreven hoe zij de talenten van die persoon waarderen. Een hele leuke opdracht!
Zaterdag en zondag waren we te gast in de plaatselijke parochie in Driebergen en werd samengewerkt met het lokale jongerenkoor. In beide vieringen vormde het WJD thema “Ga uit en maak alle volkeren tot mijn discipelen” de leidraad.

Verdieping
Een aantal jongeren volgt het verdiepingsprogramma en nam vrijdag deel aan een masterclass van Bert Elbertse waarin hun eigen ervaringen ruimschoots aandacht kregen. De jongeren van het verdiepingsprogramma hebben tijdens het derde weekend ook kunnen oefenen in de rol van observator bij groepsopdrachten.

WJD trainingsdag
Zaterdag waren de begeleiders van de Nederlandse reizen naar de Wereld Jongeren Dagen bij de leiderschapstraining te gast. Zij hebben training ontvangen over de DISC persoonlijkheidsprofielen en hebben geanalyseerd hoe hun teams zijn samengesteld en hoe ze mogelijke conflicten kunnen voorkomen en oplossen. Daarnaast was er tijd om praktische zaken door te nemen ter voorbereiding op de WJD. Mgr. Hoogenboom kwam langs en sprak zijn waardering uit voor alle jongeren die actief zijn in de kerk en als begeleider bij de WJD.

Terugblik op de leiderschapstraining
De leiderschapstraining eindigde zondag met het evalueren in coachgroepen: wat hebben jongeren van de training geleerd en waar gaan ze de komende tijd aan werken? Jongeren hebben een certificaat ontvangen waarbij de coach een korte toespraak hield. De evaluatie laat zien dat de training als waardevol is ervaren en dat iedereen drie mooie weekenden heeft beleefd! Hopelijk zullen we vele jongeren terugzien als dienende leiders in de kerk en in de maatschappij.

Bekijk de foto’s van het derde weekend op onze facebookpagina.