Digitale verdieping over liefde en seksualiteit

Agenda > Digitale verdieping over liefde en seksualiteit

Digitale verdieping over liefde en seksualiteit

Heb jij vragen over liefde en seksualiteit? Meld je dan nu aan voor de digitale en face2face cursus over dit thema. Vanuit een katholieke visie worden er vragen besproken als ‘hoe weet ik of hij of zij de ware voor mij is?’, ‘wanneer kunnen we met elkaar naar bed?’ ‘wat te denken van porno?’ enzovoort.

Wat

De online catechese sessies worden gehouden op woensdag: 21 en 28 oktober en 4 en 11 november, steeds van 19.45 – 21.00. Er is slechts plaats voor 15 personen. Vol = Vol

Indeling avonden:

De eerste twee avonden geeft Kapelaan Luc Simons een korte uitleg vanuit de Theologie van het Lichaam. Paus Johannes Paulus II is de auteur daarvan en hij legt uit wat onze diepste roeping is als mens. Als die denklijn begrijpen, dan snappen we ook veel beter wat ons geluk dan ook dient en wat niet.

De derde en vierde avond behandelen thema’s waar meer over willen weten. Een deskundige en een echtpaar -dat ook deelt vanuit hun eigen leven- gaan daar op in.

Belangrijk

We vinden het belangrijk dat de cursus aansluit bij de verwachtingen van de deelnemers.

Daarom hebben we een online vragenformulier gemaakt. Als je deze voor 30 september invult, dan heb je inspraak over de thema’s en vragen die behandeld gaan worden. https://forms.gle/DTBNpebinotSbpdt9

Deze vorming is een initiatief van jongkatholiek in samenwerking met het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum/Bisdom Breda.

Meld je aan!

Kapelaan Luc Simons

Luc Simons is priester van het bisdom Roermond. In de parochieclusters in Roermond-stad, waar hij van 1998 tot 2009 in teamverband werkte, werd in de loop van deze jaren door het pastorale team intensief geïnvesteerd in vorming van gelovigen en gemeenschappen. Binnen deze pastorale beleidslijn werden elk jaar een aantal geloofscursussen gegeven, waaronder die van de ‘Theologie van het Lichaam’. De cursus was een eerste bewerking van de catecheses die, de nu heilige, paus Johannes II gaf aan de gelovigen op het Sint Pieters plein te Rome van 1979 tot 1984.

Theologie van het lichaam

In de ‘Theologie van het Lichaam’ werkt Johannes Paulus II een hele christelijke antropologie uit met als bijzonder aandachtveld de betekenis van de lichamelijkheid, de seksualiteit en het verlangen tussen man en vrouw om hun leven met elkaar te delen. In zijn onderricht werkt de paus uiteindelijk toe naar een huwelijkstheologie waarin het huwelijk, overeenkomstig de traditie van de Kerk en in het bijzonder het verdiepend onderricht van het tweede Vaticaans Concilie, wordt beschreven als een ‘gemeenschap van leven en liefde’.

DETAILS
21-10-2020 - 31-10-2020
Utrecht