Eenmalige online Catechese sessie

Agenda > Eenmalige online Catechese sessie

Eenmalige online catechese sessie met online deelgroepen.

Door alle maatregelen rond het Coronavirus is het nu niet mogelijk samen te komen om eucharistie te vieren. Op veel plaatsen worden online alternatieven aangeboden, bijvoorbeeld door een eucharistieviering te livestreamen. Voor veel mensen is dit een mooie oplossing om toch betrokken te blijven op hun geloofsgemeenschap en op het mysterie van het sacrament van de eucharistie, terwijl anderen het maar niets vinden en zoeken naar andere alternatieven, WhatApp-gebedsgroepen bijvoorbeeld. In deze online-sessie gaat br. Michael-Dominique Magielse o.p. in op de voor- en nadelen van online liturgie en over de (online) mogelijkheden om in deze coronacrisis tot een ontmoeting met Christus te komen.

  • Wanneer: 24 April 2020
  • Tijd: 20.00-21.30
  • Spreker: Michael-Dominique Magielse o.p.
  • Opzet: Inleiding, online deelgroepen, terugkoppeling

Meld je aan!

Korte bio:

Michael-Dominique Magielse o.p. is dominicaan en als theoloog gespecialiseerd in de relatie religie en media (MA) en in de liturgiewetenschappen (STL). Hij werkt hij aan de School of Catholic Theologie (TST) van Tilburg University aan een promotieonderzoek naar digitale vormen van liturgie. Hij woont in een dominicanenklooster in de binnenstad van Rotterdam, waar hij zich bezighoudt met digitale vorming van prediking, onder meer via internet en sociale media. Samen met zijn medebroeders maakt hij de podcast ‘Predikers on-air’, met overwegingen op het evangelie van de dag. Michael-Dominique diaken en bereidt zich voor op de priesterwijding later dit jaar.

DETAILS
24-04-2020 - 02-08-2021
20:00 - 21:30
Utrecht