Inspiratie avonden

Agenda > Inspiratie avonden

Inspiratie avonden

Voor kerkelijke vrijwilligers en beroepskrachten die werken met jongeren is er in maart 2021 de gelegenheid om vier Webinars te volgen over mentorschap in het jongerenpastoraat.
Op drie achtereenvolgende dinsdagavonden krijgt men de gelegenheid om na te denken over wat mentorschap nu precies is, krijgen we te horen hoe geestelijke leiding doeltreffend kan werken en geven we praktische tips en handvatten om mee aan de slag te gaan.

Aanleiding
De aanleiding om deze serie Webinars te organiseren is een internationaal jongerenforum geweest die in 2019 plaatsvond in Rome en waarbij twee Nederlandse jongeren ook aanwezig waren. In dit forum stond de Postsynodale Apostolische Exhortatie Christus Vivit centraal. Het begeleiden van jongeren was een van de belangrijke punten die uit de Exhortatie en het jongerenforum naar voren kwam.

Paus Franciscus beschrijft het volgende in Christus Vivit 245:
“De jongeren die vóór de synode bijeengekomen zijn, hebben gevraagd om de ontwikkeling van nieuwe leiderschapsprogramma’s voor de vorming en de voortdurende ontwikkeling van jonge leidinggevenden.”

Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus. Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving? In deze reeks Webinars gaan wij samen met ervaren professionals in op deze boeiende thema’s. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er de gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap.

Meld je aan!

Sprekers:
Niko Schonebaum: Niko gaat vertellen over Thomas van Aquino en wat deze kerkleraar te zeggen heeft over het mentorschap. Niko is Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.
Paul Donders: Paul gaat het o.a. hebben over de essentie van mentoring, het verschil tussen coaching en mentoring in leiderschap en de vijf kenmerken van een inspirerende mentor. Paul is CEO van Xpand Bederland, adviseur en schrijver van leiderschapsboeken.
Paul Graas: Paul gaat praten over de geestelijk begeleiding. Geïnspireerd door de geschriften van heiligen zoals Faustina Kowalska, Josemaria Escrivá en Paus Fransiscus. Paul is coördinator bij Stichting Instudo, waar hij initiatieven ontwikkelt voor jongeren op het vlak van cultuur, levensbeschouwing en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast werkt hij ook bij Interaxion Group waar hij leraren en andere opvoeders ondersteunt in de opvoeding van kinderen in een digitaal tijdperk.
Zr. Maria Nadiya: Blauwe zuster, overste van de communiteit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oorspronkelijk uit de VS, en inmiddels al vele jaren in Nederland. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.

Wie:
Voor alle vrijwilligers en kerkelijke beroepskrachten die werken met jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar.

Data:
Niko Schonebaum dinsdag 2 maart 2020 – 20.00 uur
Paul Donderders dinsdag 9 maart 2020 – 20.00 uur
Zr. Nadiya dinsdag 16 maart 2020 - 20.00 uur
Paul Graas dinsdag 23 maart 2020 - 20.00 uur

Toegang:
Gratis

Meld je aan!

Deze serie Webinars is een initiatief van Jong Katholiek, waarin de zeven bisdommen samenwerken.

DETAILS
02-03-2021 - 23-03-2021
20:00 - 21:30
Online