Onlinevorming

Liefde & Seksualiteit

Agenda > Onlinevorming Liefde & Seksualiteit

Onlinevorming Liefde & Seksualiteit

Speciaal voor jongeren van 16 tot 30 jaar organiseert het Sint Franciscuscentrum in samenwerking met Jongkatholiek een vorming over Liefde & Seksualiteit. Vanuit een katholieke visie worden er vragen besproken zoals: ‘Hoe weet ik of hij of zij de ware voor mij is?’, 'Waarom wachten met seks tot het huwelijk?' en 'Is het eigenlijk wel mogelijk om gelukkig getrouwd te zijn tot de dood ons scheidt?'

Deze vorming wordt per zoom gehouden op vijf woensdagavonden: 26 januari, 2, 9, 16 en 23 februari 2022. Tijd van 19.45 - 21.00. Er is plaats voor ongeveer 15 personen.

Aanmelden klik hier

Ervaringen

Deze onlinevorming en een fysiek jongerenweekend zijn eerder gehouden. Bij de evaluatie zeiden jongeren onder andere:

"Ik vond het echt super! Fantastisch hoe jullie weten aan te sluiten op onze generatie. Heel respectvol, open, vriendelijk, begripvol en niet oordelend."

“Ik vond de inhoud van de informatie die we kregen echt heel mooi en goed. Ook fijn dat er ruimte was voor vragen.”

Indeling avonden

De eerste avonden geeft Kapelaan Luc Simons een korte uitleg vanuit de Theologie van het Lichaam. Paus Johannes Paulus II is de auteur daarvan en hij legt uit wat onze diepste roeping is als mens. Als we die denklijn begrijpen, dan snappen we ook veel beter wat ons geluk dient en wat niet.

Dan getuigt het echtpaar Loenen -20 jaar getrouwd- over hun eigen onderscheiding en weg naar het huwelijk.

We vinden het heel belangrijk om in te gaan op al jullie vragen over dit thema. Via dit Google Forms formulier kun je al je vragen anoniem naar ons sturen. We zullen ze tijdens de vorming beantwoorden.

Aanmelden klik hier

http://jongkatholiek.nl/site/assets/files/1436/luc_simons.jpg

Luc Simons is priester van het bisdom Roermond, hij heeft de Theologie van het Lichaam uitgebreid bestudeerd.

Theologie van het lichaam

In de ‘Theologie van het Lichaam’ werkt Johannes Paulus II een hele christelijke antropologie uit met als bijzonder aandachtveld de betekenis van de lichamelijkheid, de seksualiteit en het verlangen tussen man en vrouw om hun leven met elkaar te delen. In zijn onderricht werkt de paus uiteindelijk toe naar een huwelijkstheologie waarin het huwelijk, overeenkomstig de traditie van de Kerk en in het bijzonder het verdiepend onderricht van het tweede Vaticaans Concilie, wordt beschreven als een ‘gemeenschap van leven en liefde’.

DETAILS
26-01-2022 - 23-02-2022
19:45 - 21:00