Palmzondag / Nationale Wereldjongerendag

Agenda > Palmzondag / Nationale Wereldjongerendag

“In de Heilige Schrift staat de uitdrukking ‘Wees niet bang’ 365 keer in verschillende variaties herhaald. Alsof de Heer wil dat we vrij zijn van angst, elke dag van het jaar.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn boodschap aan jongeren vanwege Palmzondag/Wereldjongerendag, 25 maart 2018.

God geeft moed
De boodschap van de paus heeft als thema “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God” (Lucas 1, 30). De engel die haar de geboorte van Jezus aankondigt, zegt Maria niet bang te zijn als het gaat om de grote roeping die haar is toevertrouwd door God.

“Een ‘onderliggende’ angst die velen van jullie hebben”, schrijft de paus tot de jongeren, “is die van niet geliefd te zijn, dat mensen je niet mogen, je niet accepteren.” Over deze en andere angsten zegt paus Franciscus dat het belangrijk is te onderscheiden en onder ogen te zien waarvoor je bang bent. Dat is de eerste stap om je angsten te overwinnen.

“Gods genade geeft de moed om met vertrouwen ja te zeggen op onze roeping. Die roeping vraagt een gelovige toewijding, die elke dag moet worden vernieuwd. Onze weg is niet zonder kruis, er zijn niet alleen onze aanvankelijke aarzelingen, maar er komen ook veelvuldig verleidingen op ons pad.” Daarbij komt, schrijft de paus, dat je als leerling van Christus je leven lang het gevoel zult hebben dat je ontoereikend bent. “Echter, als leerling van Christus weet je ook van de hulp van de genade van God.”

Wereldjongerendagen in Panama
Aan het eind van zijn boodschap onderstreept de paus de uitnodiging aan jongeren om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen van 2019 in Panama: “De WJD vragen moed. Ze zijn niet voor jongeren die enkel comfort zoeken en die moeilijkheden uit de weg gaan. Neem jij de uitdaging aan?”

Lees hier de complete boodschap van de paus voor Palmzondag/Wereldjongerendag 2018

DETAILS
25-03-2018
00:00 - 00:00
Nederland