WJD@Home

Agenda > WJD@Home 2022

In het weekend van 14-16 januari 2022 zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home. Dit evenement wordt gehouden op Ameland voor jongeren van 15 jaar en ouder. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Ruim honderd jongeren kwamen daar toen samen. Omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet, zijn de WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen.

Met de bus naar Ameland
De bisschoppen zetten zich graag in voor de editie 2022. Er zullen twee bussen rijden. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.”

Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn de woorden van de verrezen Heer aan Paulus vóór zijn bekering (Handelingen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.

DETAILS
14-01-2022 - 16-01-2022
Ameland