Bob Wegkamp projectleider Wereldjongerendagen

op 14-12-2017 door Redactie

Artikelen > Bob Wegkamp projectleider Wereldjongerendagen

Voor de Nederlandse deelname aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama, die januari 2019 plaatsvinden, is een projectleider gevonden. Op 1 januari 2018 start Bob Wegkamp en zal hij onder meer aan de slag gaan met de werving, reisorganisatie en het opzetten van het Nederlandse programma.

Rijkdom van de Kerk beleven
“Ik hoop dat jongeren die mee gaan dezelfde ervaring opdoen als die ik zelf had tijdens de Wereldjongerendag”, vertelt de kersverse projectleider. “Ik weet hoe het is om de enige jongere te zijn in de kerk. Dan is het enorm bemoedigend om zoveel mensen uit alle uithoeken van de wereld te zien die ook geloven. Ik wil me er graag voor inzetten dat ook andere jongeren die rijkdom van de Kerk kunnen beleven.”

Jongerenwerk
Bob heeft zich sinds jaar en dag zowel vrijwillig als betaald ingezet voor het katholieke jongerenwerk binnen de Katholiek Charismatische Vernieuwing. Ook bij Radio Maria is hij een bekende stem, onder andere bij het jongerenprogramma ‘Maandagavond Live’ dat hij enkele jaren gepresenteerd heeft. Deze ervaringen komen volgens hem goed van pas bij het organiseren van de Nederlandse WJD-reis. “Bij Radio Maria heb ik de breedte van de Kerk in Nederland gezien,” licht Bob toe. “Hoewel Nederland relatief klein is, zijn de katholieken toch divers vertegenwoordigd”.

Gods plan
Het thema wat Paus Franciscus aan de WJD in 2019 meegaf, is een vers uit het Lucasevangelie: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’. Bob: “Deze woorden zijn Maria’s instemming op Gods plan. Dat is toepasselijk voor jongeren in deze tijd. Zij zijn ondanks de drukte van alle dag ook bezig met vragen rondom identiteit en het plan in hun leven. Tijdens de reis naar de Wereldjongerendagen willen we door middel van het reisthema “Discover your identity” en het internationale thema, jongeren de ruimte geven om hiernaar op zoek te gaan.’

Bob is vader van twee kinderen en woont met zijn jonge gezin in de buurt van Brussel. Omdat het projectleiderschap een deeltijdfunctie is, kan hij dit goed combineren met zijn werk als coördinator voor een andere opdrachtgever.

Meer informatie over de Nederlandse reis naar de Wereldjongerendagen in Panama (en het gunstige vroegboektarief) kun je vinden op de site www.wjd.nl. Deze website is in opbouw, vanaf januari zal deze regelmatig voorzien worden van nieuwe informatie.