Danny Hakvoort presenteert eindverslag presynode in Nederland

op 29-03-2018 door Redactie

Artikelen > Danny Hakvoort presenteert eindverslag presynode in Nederland
Danny Hakvoort

Van 19 tot 24 maart 2018 spraken 340 jongeren uit de hele wereld met elkaar over het thema ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ze waren naar Rome gegaan op uitnodiging van het Vaticaan om mee te denken in voorbereiding op de Gewone Algemene Bisschoppensynode die in oktober over hetzelfde thema wordt gehouden.

Een week lang praten en schrijven en communiceren met jongeren via social media resulteerde in een eindverslag. Dit verslag hebben de jongeren op Palmzondag 25 maart overhandigd aan Paus Franciscus. Het document is bedoeld als input voor de synode die wordt gehouden in oktober.

De jongeren vragen in het document aandacht voor hun persoonlijke leefwereld, ervaringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’: “Een Kerk die open en transparant in de wereld wil staan vanuit haar geloof in Christus.”


Overhandiging eindverslag

Danny Hakvoort maakt een selfie bij
de overhandiging van het eind-
verslag.
Foto: Wim Koopman

Namens Nederland nam Danny Hakvoort deel aan deze ‘presynode’. Hij overhandigde woensdag 29 maart het eindverslag aan mgr. Mutsaerts, portefeuillehouder jeugd en jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij deed dit met de woorden die hij mee kreeg toen hij naar de presynode vertrok: ”Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. ongenoegen om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Augustinus).

Danny vertelde ook hoe het document tot stand is gekomen: “Het is een proces geweest voor en door jonge mensen, samen hebben we de vragen die door het Vaticaan gesteld zijn beantwoord in kleine groepjes en vervolgens gebundeld in een verslaglegging aan de vertaalgroep. Hierna heeft de vertaalgroep de meest voorkomende antwoorden geselecteerd, deze zijn samengevoegd in een document, dat door jongeren zelf is vertaald. Ook de persconferentie is door onszelf voorbereid. Het bijzondere aan het document vind ik dat we er met jongeren uit de hele wereldkerk aan gewerkt hebben. Je merkt dan toch dat bij ons in het Westen heel andere onderwerpen spelen dan bijvoorbeeld in Afrika, Azië of Zuid-Amerika. Voor ons als deelnemers was het goed om van elkaar te horen en zo ook ons perspectief op de Kerk te verbreden. En ondanks de verschillen hebben we ook veel met elkaar gemeen, ook dat was fijn om te delen.”

Danny benadrukte dat het document is bedoeld als hulpmiddel, om een indruk te geven van de ervaringen van jongeren. Het document is volgens hem vooral informatief. “Wij geven aan waar wij staan en leggen deze realiteit bij de bisschoppen neer. Inherent aan zo’n proces is dat niet alles benoemd kan worden in één document.”


Hoop

Danny sprak zijn hoop uit voor de Bisschoppensynode in oktober: “Paus Franciscus heeft aan het begin van de week gezegd dat de kerk risico’s moet durven nemen, wie geen risico’s neemt wordt oud. Onze bisschoppen zijn volgens mij nog jong en ik hoop dan ook dat het document ons zal helpen om samen onze creatieve en transparante Kerk op te bouwen.”

Op deze speciale synodewebsite is het eindverslag in meerdere talen te lezen, onder meer in het Engels.

Lees hier meer berichten over de synode.