In gebed verbonden met de synode

op 24-10-2018 door redactie

Artikelen > In gebed verbonden met de synode

Ruim 45 jongeren kwamen zaterdag 20 oktober samen in Den Haag om samen met mgr. Hendriks eucharistie te vieren en te bidden voor de Jongerensynode die momenteel in Rome plaatsvindt. Aansluitend was er een voorbereidingsbijeenkomst voor deelnemers aan de Wereldjongerendagen.

Gerrie Conen, beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren blikt terug: “Op deze dag wilden we in gebed verbonden zijn met de synodevaders en samen ons geloof bevestigen in Christus, van wie de toekomst van de Kerk afhangt. Ik denk dat dat gelukt is. De sfeer zat er goed in en het was merkbaar dat jongeren bewust bezig zijn met hun geloof.”


Gebed voor alle jongeren van de wereld

Heer Jezus, tijdens de synode

richt uw Kerk haar blik op alle jongeren in de wereld.


Wij bidden U dat wij moedig

ons leven in handen nemen,

ons richten op de mooiste en meest diepgaande dingen

en altijd een vrij hart bewaren.


Help ons om, begeleid door wijze en genereuze gidsen,

te antwoorden op de roeping die U aan ieder van ons geeft

om het eigen levensplan te realiseren

en het geluk te bereiken.


Houd ons hart open voor grote dromen

en maak ons gevoelig voor het welzijn

van onze broeders en zusters.


Dat wij, zoals de Geliefde Leerling,

onder het Kruis mogen staan

om Uw moeder te ontvangen,

als geschenk van U aan ons.


Dat wij mogen getuigen van uw Verrijzenis,

en in staat zijn U te herkennen als onze tochtgenoot,

wanneer wij met vreugde verkondigen dat U de Heer bent.


Amen.

foto: Ramon Mangold