Mgr. De Jong naar synode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’

op 19-09-2018 door redactie

Artikelen > Mgr. De Jong naar synode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’

Mgr. dr. E. J. de Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond, gaat in oktober namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie naar de Gewone Algemene Bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’ in Rome. Hij vervangt mgr. Mutsaerts die eerder werd gekozen als afgevaardigde, maar besloten heeft dat hij in het licht van recente gebeurtenissen in de wereldkerk niet wil deelnemen.

De hulpbisschop van bisdom Den Bosch heeft aan paus Franciscus laten weten dat hij het nu niet de juiste tijd vindt om een synode over jongeren te houden, gezien de onderzoeken en het nieuws over seksueel misbruik die in onder meer Amerika naar buiten zijn gebracht. Hij kiest er daarom voor niet deel te nemen.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie respecteert zijn keuze en onderstreept nogmaals het belang van concrete maatregelen voor een veilige kerk voor kinderen en jongeren. Zij ziet de komende synode echter als een kans en een gelegenheid om dit aan te kaarten in de context van het thema en daar met bisschoppen uit alle landen van de wereld over te spreken. Mgr. De Jong heeft ingestemd om als gekozen vervanger van mgr. Mutsaerts aan de synode deel te nemen.