Nederlandse bisschoppen wensen Danny Hakvoort zegen en inspiratie in Rome

op 16-03-2018 door Redactie

Artikelen > Nederlandse bisschoppen wensen Danny Hakvoort zegen en inspiratie in Rome
Danny Hakvoort neemt de kaart van de bisschoppen ter bemoediging en ondersteuning in ontvangst.

Zondag 18 maart begint in Rome een bijzondere bijeenkomst over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Meer dan 300 jongeren uit de hele wereld komen bij elkaar om te spreken over genoemd thema in voorbereiding op de Rooms-Katholieke Bisschoppensynode over hetzelfde onderwerp die in oktober 2018 plaatsvindt. Voor Nederland is Danny Hakvoort afgevaardigd en de Nederlandse Bisschoppen wensen hem zegen en inspiratie voor de komende week.


Bisschoppensynode

Een week lang gaan de jongeren met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen gerelateerd aan het thema. Dit gebeurt in kleine taalgroepen die vervolgens hun verslagen met elkaar delen. Uit deze verslagen wordt uiteindelijk een eindrapport samengesteld en deze rapportage wordt aangeboden aan de Bisschoppensynode als input voor hun ontmoeting in oktober.

Danny Hakvoort (24) doet een theologische studie aan hogeschool Fontys en hij was in september 2017 ook al in Rome voor een congres over jongeren, geloof en roeping. Hij sprak er met bisschoppen, kardinalen en professoren uit de hele wereld en hij ontmoette andere jongeren, zo’n vijftien à twintig, die net als hij waren uitgenodigd door het Vaticaan. Deze ontmoeting krijgt dus nu een vervolg, om jongeren optimaal de gelegenheid te bieden mee te denken en te spreken over het thema van de Bisschoppensynode dat hen betreft.


Jongeren mogen meepraten

Jongeren tussen 16 en 29 jaar zijn uitgenodigd om via facebook mee te praten in een speciale facebookgroep aan de hand van aan het thema gerelateerde hashtags. Hiervoor konden belangstellenden zich tot vrijdag 16 maart aanmelden. Ook deze facebookreacties worden meegenomen in het einddocument voor de Bisschoppensynode.

Voor Danny wordt het een intensieve week waarin onder meer een ontmoeting tussen paus Franciscus en de deelnemers op het programma staat. De Nederlandse Bisschoppen die deze week bij elkaar waren in vergadering wensten Danny zegen en inspiratie toe ter bemoediging en als teken van verbondenheid.

Danny wil belangstellenden in eigen land op de hoogte houden van zijn ervaringen in Rome: ‘Tijdens de week zelf wil ik me concentreren op het programma, maar ik hoop wel elke dag een post op facebook te plaatsen. Ook wil ik een paar korte filmpjes maken bijvoorbeeld over de ontmoeting met paus Franciscus.’ Deze posts en filmpjes van Danny zijn te volgen via facebook.com/jongkatholiek.


Kijk voor meer informatie op:


Foto: www.rkkerk.nl: Danny Hakvoort neemt de kaart van de bisschoppen ter bemoediging en ondersteuning in ontvangst.