Nieuwe Webinars

op 11-01-2021 door redactie

Artikelen > Nieuwe Webinars

De Kersttijd is zojuist afgesloten met het feest van de Doop van de Heer. We staan liturgisch nu aan het begin van het openbaar leven van Jezus. Wat doet Jezus: Hij roept de broers Jacobus en Johannes, en de broers Andreas en Petrus op om met Hem mee te gaan. “Kom, volg Mij”. Jezus is geen theoreticus. Hij is ook niet allereerst leraar zoals die er wel meer waren. En ook geen filosoof die ons een nieuw gedachtegoed kwam brengen. Nee, Hij vraagt om met Hem mee te gaan, zodat je Hem beter leert kennen. “Kom en zie”, is het motto.

Degenen die Hem echt leerden kennen, werden ook zijn navolgers. Die taak is nu weggelegd voor Zijn Kerk, voor jou en mij: Jezus beter leren kennen en vervolgens aan de slag gaan om het verschil te maken. Want dat kan!

Ook in coronatijd blijft Jong Katholiek daar werk van maken. Fysieke bijeenkomsten zijn vooralsnog niet aan de orde, maar digitaal is wel veel mogelijk. In dit nieuwe jaar lanceert Jong Katholiek elk kwartaal een aantal nieuwe webinars over onderwerpen die jonge katholieken bezighouden.

De volgende webinars staan op stapel.

1. Geloof en Rede.

Een van de redenen dat jongeren niet aanhaken of afhaken van het geloof is gelegen in de wijdverbreide misvatting dat geloof en wetenschap niet samen kunnen gaan. Dit hardnekkig misverstand is zelfs de voornaamste blokkade om tot geloof te komen. Maar er zijn zoveel gelovigen te noemen die grote denkers zijn, en zoveel baanbrekende wetenschappers die gelovig zijn. Deze reeks laat zien dat geloof en rede compatibel zijn.

Meer info

2. (Over)leven als christen.

In deze cursusreeks zullen we een aantal kernachtige vragen van het (christelijke) leven uitvoerig behandelen. Waartoe leven we? Wat is een goed leven? Welke rol speelt Christus in ons leven? We laten ons daarbij (bege)leiden door één van de grootste Kerkvaders en denkers aller tijden: Sint Augustinus

Meer info

3. Liefde en seksualiteit.

Tijdens de eerste twee avonden van deze vorming gaat hij in op wat de Kerk leert over Gods bedoeling met het huwelijk. Kapelaan Luc Simons put daarvoor vooral uit de ‘Theologie van het Lichaam’ die is uitgewerkt door de heilige Paus Johannes Paulus II. Deze paus beschrijft het huwelijk als een ‘gemeenschap van leven en liefde’.

Meer info

4. Serieuze kennismaking met het denken van Thomas van Aquino

Je verlangt ernaar dieper door te dringen in het katholieke geloof. Kan ons verstand daarbij behulpzaam zijn? Thomas van Aquino is nog altijd een grootheid op dit terrein. Deze heilige met het grote verstand laat overtuigend zien dat je voor een juist zicht op de werkelijkheid zowel geloof als verstand nodig zijn. Thomas van Aquino één van de allergrootsten op dit gebied. Je bent er misschien nog niet aan toe om rechtstreeks bij Thomas in de leer te gaan door zijn werken te lezen. Je bent dus op zoek naar iemand die je jou kan en wil helpen om Thomas te leren kennen en toegang te krijgen tot zijn werk. Herken jij je, enigszins? Dan is deze reeks misschien iets voor jou.

Meer info