Nieuwe website voor Jong Katholiek en WJD!

op 16-04-2018 door redactie

Artikelen > Nieuwe website voor Jong Katholiek en WJD!

De websites van Jong Katholiek en de Wereldjongerendagen zijn vernieuwd. De twee nieuwe websites zijn beter geschikt voor mobiele weergave dan de oude versies. Het laatste nieuws over landelijke katholieke jongerenactiviteiten is daardoor gemakkelijker te volgen. Ook de laatste ontwikkelingen bij de Nederlandse organisatie van de Wereldjongerendagen zijn via WJD.nl te lezen.

WJD: Streams

Nieuw zijn ook de keuzeprogramma's die voor en tijdens Wereldjongerendagen worden aangeboden. Met zogenaamde 'streams' wordt de reis naar Panama extra interessant voor werkenden jongeren omdat zij iets kunnen opsteken dat past binnen hun vakgebied. Zo wordt er een stream opgezet voor onderwijsprofessionals, is er een keuzeprogramma voor wie actief is in de zorg en zijn er streams voor grote levensvragen en theologische verdieping.

Elke stream vertrekt vanuit hetzelfde thema dat voor heel de WJD geldt: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord." (Lc. 1, 38). Dit thema nodigt uit na te denken over je eigen identiteit: "Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Wat doet mijn (katholieke) identiteit ertoe op de plek waar ik werk of studeer?" Tijdens de WJD-reis naar Panama krijgen de jongeren de mogelijkheid om op zoek te gaan naar antwoorden op deze en andere vragen.

Jongerensynode

Het is geen toeval dat het thema van de Wereldjongerendagen ook de inzet is van de bisschoppensynode over jongeren die in oktober 2018 in Rome plaatsvindt. Ter voorbereiding hierop hield paus Franciscus van 19 tot 24 maart 2018 een pre-synode met jongeren in Rome. Tijdens deze pre-synode gingen ruim 300 jongeren uit de hele wereld met elkaar in gesprek over het thema ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

Vanuit Nederland nam ook een jongere deel aan deze internationale ontmoeting. De pre-synode leverde dit document op voor de bisschoppensynode. “Paus Franciscus heeft gezegd dat de kerk risico’s moet durven nemen. Wie geen risico’s neemt wordt oud. Onze bisschoppen zijn volgens mij nog jong en ik hoop dan ook dat het document ons zal helpen om samen onze creatieve en transparante Kerk op te bouwen,” aldus de jongere.

In 2016 en 2017 vroeg het Vaticaan ook om in de bisdommen jongerenontmoetingen te houden en met hen in gesprek te gaan over hun leefwereld, het geloof en het onderscheiden van roepingen. Aanvullend werd er in 2017 wereldwijd een online vragenlijst uitgezet om de leefwereld van jongeren in kaart te brengen. Ook deze onderzoeksresultaten worden in oktober 2018 voorgelegd aan de bisschoppensynode.

Meer weten?

Meer weten over de Wereldjongerendagen, de Jongerensynode of andere activiteiten die landelijk worden georganiseerd voor en door katholieke jongeren? Op de vernieuwde websites jongkatholiek.nl & wjd.nl en op social media (Facebook & Twitter) zullen regelmatig updates verschijnen. Heb je nog vragen, neem dan contact op!