"Nog nooit was er in de Kerk zoveel aandacht voor jongeren"

op 12-05-2018 door Redactie

Artikelen > "Nog nooit was er in de Kerk zoveel aandacht voor jongeren"

In een interview met Katholiekleven vertelt beleidsmedewerker Gerrie Conen van Jong Katholiek over het onderzoek dat wereldwijd en in Nederland wordt gedaan als voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober 2018 over jongeren, geloof en roeping.

Jongeren aan het woord

“Ik kan me niet herinneren dat er zoveel wereldwijde aandacht was voor jongeren en daar kun je alleen maar blij mee zijn,” vertelt Gerrie in de podcast. In Nederland is er op verschillende manieren gevolg gegeven aan de vraag van de paus om jongeren aan het woord te laten. Zo zijn er vragenlijsten vertaald, verspreid en in de bisdommen met jongeren besproken. Ook is er een extra online enquete gehouden. Wat Gerrie opviel aan de resultaten: "Ik vond het bijvoorbeeld interessant wat jongeren antwoordden op de vraag 'Wie is Jezus voor jou?'. Het valt me mee dat Jezus door de meeste jongeren als de Zoon van God wordt gezien. Maar ook het antwoord op de vraag 'hoeveel uur je per dag op internet zit' viel mij erg op: Een derde van de jongeren geeft aan de hele dag op internet te zitten."

Leefwereld

Gerrie geeft aan dat het belangrijk is om hun leefwereld te begrijpen om begrip te krijgen voor de moeilijke situaties. Tijdens de pre-synode in maart 2018 in Rome gaven jongeren aan in een verwarrende wereld te leven en met veel vragen rond te lopen. Zij zeggen: “Wij hebben antwoorden nodig op de complexe vragen in deze tijd. Help ons, wij zijn zoekenden en willen ons geloof verwoorden.”

Via Soundcloud kun je het hele interview met Gerrie direct terugluisteren.

(foto: Ramon Mangold)