Paus voor Wereldmissiedag: ‘Samen met jongeren evangelie aan allen brengen’

op 17-10-2018 door redactie

Artikelen > Paus voor Wereldmissiedag: ‘Samen met jongeren evangelie aan allen brengen’

Zondag 21 oktober is Wereldmissiedag. In zijn boodschap voor deze dag richt paus Franciscus zich dit keer met het oog op de synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober in Rome plaatsvindt, tot de jongeren: ‘Samen met jullie wil ik nadenken over de zending die Jezus ons heeft toevertrouwd.’

De paus noemt missiemaand oktober ‘een gelegenheid om ons tot missionaire leerlingen te maken die steeds hartstochtelijker zijn voor Jezus en zijn zending tot aan de uiteinden der aarde.’

Deze uiteinden der aarde zijn voor jongeren vandaag relatief en gemakkelijk “bereikbaar”, schrijft de paus: ‘De digitale wereld, de maatschappelijke netwerken waarvan alles rondom ons doortrokken en doordrongen is, zal grenzen doen verwateren, randen en afstanden doen verdwijnen, verschillen verminderen. Alles lijkt binnen handbereik, alles lijkt zo dichtbij en direct te zijn. En toch: wij kunnen ontelbare contacten hebben, maar zonder een geëngageerd geven van ons leven zullen wij nooit werkelijk deel uitmaken van een gemeenschap van leven. De zending tot naar de uiteinden der aarde vraagt om de zelfgave in de roeping die ons is gegeven door Hem die ons op deze aarde heeft geplaatst (vgl. Luc. 9, 23-25). Ik durf te zeggen dat voor een jongere die Christus wil volgen, het wezenlijke is te zoeken naar en in te stemmen met de eigen roeping.’

Paus is dankbaar

Paus Franciscus is dankbaar voor alle kerkelijke instellingen die het jongeren mogelijk maken de in zijn Kerk levende Christus persoonlijk te ontmoeten: parochies, verenigingen, bewegingen, religieuze gemeenschappen, verschillende uitdrukkingen van missionaire dienstbaarheid. Hij waardeert het dat ‘jongeren zich van daaruit in kunnen zetten voor het missionair vrijwilligerswerk als een vorm om de “geringsten” te dienen (vgl. Mat. 25, 40) door de menselijke waardigheid te bevorderen en te getuigen van de vreugde om lief te hebben en christen te zijn.’

De paus schrijft dat deze kerkelijke ervaringen ervoor zorgen ‘dat de vorming van ieder niet alleen maar een voorbereiding is voor eigen professioneel succes, maar helpt om de gaven die de Heer geeft te ontwikkelen en om de ander beter te dienen. Deze prijzenswaardige vormen van tijdelijke missionaire dienstbaarheid zijn een vruchtbaar begin en kunnen bij de onderscheiding van jullie roeping jullie helpen beslissen voor de totale gave van jezelf als missionaris.’

Missio

Op Wereldmissiedag, zondag 21 oktober, wordt in de parochies gecollecteerd voor Missio, de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland, onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen. In de missiemaand 2018 vraagt Missio speciale aandacht voor Ethiopie. Lees hierover meer op de site van Missio.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag 2018.

Foto: Missio.nl