Pre-synode: Jouw mening wordt gevraagd!

op 13-03-2018 door Redactie

Artikelen > Pre-synode: Jouw mening wordt gevraagd!

Van 19 tot en met 24 maart 2018 vindt in Rome de zogenaamde pre-synode plaats. 315 jongeren uit heel de wereld bereiden een document voor dat besproken wordt tijdens de bisschoppensynode die in oktober 2018 wordt gehouden. Vanuit Nederland neemt Danny Hakvoort deel aan deze internationale ontmoeting.


15#

Over 15 onderwerpen zal hij meediscussiëren, zodat uiteindelijk een samenhangend beeld ontstaat waarmee de leefwereld van jongeren (jouw wereld dus!) wordt gearticuleerd. Tijdens de pre-synode kunnen ook andere jongeren reageren op de vragen die aan de orde komen. Door middel van 15 hashtags kun jij via social media meepraten.


Aanmelden voor 16 maart

Jongeren die mee willen doen, kunnen zich nog tot vrijdag 16 maart 2018 daarvoor aanmelden in een van de verschillende taalgroepen. De vragen die worden besproken tijdens de bijeenkomsten van de presynode worden ook beschikbaar gemaakt in deze speciale facebookgroep vanaf maandag 12 maart en vanaf dat moment kunnen de groepsleden gaan reageren. Er geldt een beperking van 200 woorden per antwoord, er kunnen geen bijlagen worden meegestuurd, maar wel korte video’s van niet langer dan één minuut ingestuurd. Deze kunnen worden aangeleverd via WhatsApp (+39 342 601 5596).


Laat je stem horen!

De pre-synode volgt op de eerdere uitnodigingen van paus Franciscus aan jongeren om hun stem te laten horen. In 2017 zijn er in de bisdommen vragenlijsten uitgebracht en bijeenkomsten gehouden om inzicht te krijgen in de wereld van jongeren. De pre-synode sluit hierop aan.

Jongeren die individueel of met hun jongerengroep mee willen doen, kunnen zich aanmelden via Facebookpagina http://www.facebook.com/groups/Pre.Synodal. Voor meer uitleg, het werkkader en achtergrondinformatie, kun je terecht op de website www.synod2018.va


Voor de Nederlandse taalgroep gelden de volgende hashtags:

Deel Een. Uitdagingen en mogelijkheden voor jongeren in de wereld van vandaag


#WhoAmI
1. De vorming van personaliteit.
Welke relaties, emotionele ervaringen, specifieke gebeurtenissen en plekken bepalen vooral de identiteit van de jongere generaties in deze tijd?

#Differences
2. Relaties met verschillende mensen.
Welke uitdagingen en mogelijkheden komen aan het licht in onze steeds meer verbonden, multiculturele en interreligieuze wereld, waar, helaas, verschillen en verdeling steeds sterker worden?

#Future
3. Jongeren en de toekomst.
Welke dromen hebben jongeren voor zichzelf en voor de maatschappij waar zij in leven? Hoe proberen zij deze ambities waar te maken?

#DigitalWorld
4. De relatie met technologie.
Hoe draagt hedendaagse technologie, met haar nieuwe mogelijkheden en ongekende gevaren, bij aan de vorming van de identiteit en manier van leven van jongeren?

#InteriorLife
5. De zoektocht naar de zin van het leven.
Welke relatie bestaat er tussen het dagelijks leven van jongeren en hun ervaring van de heilige, spirituele realiteiten en religie?

Deel Twee. Geloof en roeping. Inzicht en begeleiding

#Jesus
6. Jongeren en Jezus.
Hoe wordt de persoon van Jezus, zoals beschreven in de Schrift, ontvangen door de jongeren van het derde millennium?

#IBelieve
7. Geloof en de Kerk.
Hoe beleven jongeren vandaag de dag hun persoonlijke geloof in Jezus? Wat is hun relatie met de kerkgemeenschap?

#Called
8. Het gevoel van roeping in het leven.
Is er een duidelijk begrip bij jongere generaties dat zij een persoonlijke roep en specifieke missie hebben in de wereld?

#Choices
9. Onderscheiding van roeping.
Welke instrumenten kunnen bruikbaar zijn en welke momenten zijn het meest geschikt om een jongere te helpen de basiskeuzes van het leven te maken in de Kerk en in de wereld?

#Guide
10. Jongeren en begeleiding.
Wat moeten de karakteristieken zijn van een betrouwbare persoon, die geschikt is om jongeren vandaag de dag te vergezellen op de reis van het leven?

Deel Drie. De vormende en pastorale activiteit van de Kerk

#Church
11. De manier van doen van de Kerk.
Wat zouden de karakteristieken van een Kerk moeten zijn die verlichtend, aantrekkelijk en geloofwaardig is voor jongere generaties, een die de mogelijkheid heeft om respect en aantrekking in hen op te roepen?

#ActivelyInvolved
12. Jonge leiders.
Aan welke plekken wordt voorkeur gegeven, in zowel maatschappij als de Kerk, waar jongeren, met hun talenten en enthousiasme, daadwerkelijk betrokken kunnen zijn in de missie van de Kerk vandaag de dag?

#Places
13. Plekken met voorkeur.
Wat zijn de belangrijkere plekken om jongeren te ontmoeten waar ze zijn en hen te vergezellen en hen het licht van het geloof te bieden?

#Proposals
14. De initiatieven om te versterken.
Welke specifieke initiatieven lijken passender om de interesse van jongeren te verkrijgen, zodat zij volledig als personen kunnen groeien?

#WaysAndMeans
15. Instrumenten om te gebruiken.
Welke benaderingen lijken het meest toegankelijk en wat zijn de meest effectieve manieren om tussen jongeren een gevoel van roeping, belangstelling tot iemands naaste en een leven vol genade op te wekken?