“Rome is geweldig” - Mgr Woorts over de jongerenbedevaart 2020

op 08-11-2019 door redactie

Artikelen > “Rome is geweldig” - Mgr Woorts over de jongerenbedevaart 2020

De Nederlandse bisschoppen organiseren van 26 april t/m 2 mei 2020 een unieke jongerenbedevaart naar Rome. Priesters en diakens uit de Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen begeleiden de reis. In deze video beantwoordt Mgr. Woorts een aantal vragen.

Mgr. Woorts is hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten. Een van de vragen die hij beantwoordt is, wanneer hij zelf voor het eerst naar Rome reisde. Was dat ook als jongere en wat maakte de meeste indruk op hem?

Een andere vraag is: waar is deze reis een ‘bedevaart’? “In Rome zie je heel veel aan schoonheid en cultuur. Het is een wereldstad. Maar we gaan allereerst om ons geloof en Kerk zijn samen te verdiepen,” legt de bisschop uit.

“Rome is een geweldige ervaring. In Rome maak je mee dat je deel bent van de wereldwijde Kerk. Je ziet er mensen van over heel de wereld. En alle tijden trekken er aan je voorbij, de eeuwen door, vanaf het begin van de christenheid.” Het is een goed idee om je aan te melden voor deze bedevaart, onderstreept de bisschop.

Dit is de eerste video in een reeks, waarin de begeleiders van deze jongerenbedevaart vertellen over wat Rome en deze reis zo bijzonder maakt.

Bekijk de video: https://youtu.be/OdBshcI7SZ8

Deel het op Facebook: http://www.facebook.com/jongkatholiek

Dit zijn de begeleiders van de bedevaart. Hun video’s komen binnenkort online:

  • Ward Biemans SJ, studentenpastor (Utrecht, TST en Fontys Hogeschool)
  • Lambert Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc (bisdom Roermond)
  • Iwan Osseweijer. diaken (bisdom Rotterdam)
  • Michiel Peeters, studentenpastor (studentenparochie Tilburg)
  • Rob Polet, diaken (bisdom Haarlem-Amsterdam)
  • Jochem van Velthoven, priester (bisdom Breda)