Slotdocument en brief synodevaders aan jongeren gepubliceerd

op 30-10-2018 door redactie

Artikelen > Slotdocument en brief synodevaders aan jongeren gepubliceerd

Zaterdag 27 oktober is het slotdocument van de synode over Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping gepubliceerd. Daarnaast werd een brief van de synodevaders aan alle jongeren vrijgegeven. ‘De Kerk en de wereld hebben jullie enthousiasme dringend nodig.’

De korte brief is tijdens de synode in samenspraak met alle deelnemers geschreven met als doel de jongeren een boodschap van hoop, vertrouwen en bemoediging te bieden en hen duidelijk te maken dat de Kerk wil luisteren naar de stem van Jezus die doorklinkt in hun vele stemmen, kreten van enthousiasme maar ook in hun momenten van stilte.


Slotdocument

In het slotdocument zijn in 167 stellingen de besprekingen over alle deelthema’s van de synode samengevat. Ook dit gebeurde in samenspraak met de synodevaders, die onder meer door het indienen van wijzigingsvoorstellen konden reageren op het concept. Over de definitieve stellingen werd uiteindelijk gestemd. Voor alle stellingen was een ruime twee derde meerderheid.

Mgr. De Jong, deelnemer aan de synode namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, heeft deelgenomen aan en heeft meegesproken in alle plenaire- en groepssessies tijdens de synode. Hij kon in verband met een wijding in het bisdom Roermond uiteindelijk niet stemmen maar heeft er vertrouwen in dat in het document de stem van alle deelnemers doorklinkt. Hij zegt hierover in een eerder gegeven interview: ‘De stemming geeft aan hoe de bisschoppen de paus willen adviseren. Niet meer en niet minder. Het is een indicatie hoe deze synodale vertegenwoordiging van het wereldepiscopaat de jongeren ziet en hoe we als Kerk met hen onze hoop op een eeuwig leven kunnen delen en er voor hen kunnen zijn. De paus kan daar mee doen wat hij wenst. Maar het is ook voor de bisschoppen zelf een graadmeter van hoe hun eigen ideeën gedeeld worden door hun “collegae”.

Het slotdocument is momenteel alleen beschikbaar in het Italiaans. Aan een Nederlandse vertaling wordt gewerkt.

Lees hier het eerder gehouden interview met mgr. De Jong, waarin hij terugblikt op de synode.

Brief van de synodevaders in het Engels (Nederlandse vertaling volgt):

Letter from the Synod Fathers to Young People

We the Synod Fathers now address you, young people of the world, with a word of hope, trust and consolation. In these days, we have gathered together to hear the voice of Jesus, “the eternally young Christ”, and to recognize in Him your many voices, your shouts of exultation, your cries, and your moments of silence.

We are familiar with your inner searching, the joys and hopes, the pain and anguish that make up your longings. Now we want you to hear a word from us: we wish to be sharers in your joy, so that your expectations may come to life. We are certain that with your enthusiasm for life, you will be ready to get involved so that your dreams may be realized and take shape in your history.

Our weaknesses should not deter you; our frailties and sins must not be an obstacle for your trust. The Church is your mother; she does not abandon you; she is ready to accompany you on new roads, on higher paths where the winds of the Spirit blow stronger – sweeping away the mists of indifference, superficiality and discouragement.

When the world that God so loved, that he gave us his only Son, Jesus, is focused on material things, on short-term successes, on pleasures, and when the world crushes the weakest, you must help it to rise up again and to turn its gaze towards love, beauty, truth and justice once more.

For a month, we have walked together with some of you and with many others who have been united to us through prayer and affection. We wish to continue the journey now in every part of the earth where the Lord Jesus sends us as missionary disciples.

The Church and the world urgently need your enthusiasm. Be sure to make the most fragile people, the poor and those wounded by life your traveling companions.

You are the present; be a brighter future.