Streaming Wonder

op 26-03-2020 door redactie

Artikelen > Streaming Wonder

Beste jongeren,

In het evangelie van maandag 23 maart vernemen we dat Jezus zich wederom in Kana bevindt. Daar ontmoet Hij een man wiens zoon thuis in Kafanaüm ziek is. De man verzoekt Jezus met hem mee te gaan om zijn zoon te genezen, want deze lag op sterven. Jezus gaat niet mee, maar zegt: “Ga maar, uw zoon leeft”. De vader geloofde en ging heen. Wat blijkt: de beterschap was ingetreden op het tijdstip dat Jezus had gezegd: uw zoon leeft.

Een mooi evangeliefragment voor deze Coronatijden. Dit wonder biedt troost in deze dagen van gesloten kerken en isolatie. Jezus gaat niet mee met deze vader, Hij is niet aanwezig bij de stervende zoon. Er vindt geen handoplegging plaats, geen zegengebaar, er worden geen woorden tot de zieke gesproken, er is geen oogcontact, niets van dit alles. Alles voltrekt zich op afstand. We zouden in onze tijd geneigd zijn te spreken van een streaming wonder. Het wonder geschiedde op afstand, maar wel precies op het moment dat Jezus de woorden sprak: “Uw zoon leeft”. Het wonder heeft de ruimte overbrugd, maar wel de tijd gerespecteerd; de synchroniteit bleef in tact. Het woord van Jezus was voldoende; zijn fysieke aanwezigheid bij de zieke was niet nodig om het wonder te voltrekken. Het woord en het geloof van de vader van de zieke waren voldoende.

Hieruit blijkt dat gebed ruimte overstijgt. Het gebed heeft zijn waarde op het moment dat woord en geloof samenkomen. De waarde van je gebed in tijden dat je je toevlucht moet nemen tot t.v.-missen of internet-missen is gewaarborgd. Graag voeg ik hier een opmerking aan toe. Het valt op dat het Vaticaan priesters uitnodigt om van de media gebruik te maken, maar alleen voor life-streaming en niet voor opnames die later bekeken worden. Daar ben ik het van harte mee eens, en wel op grond van het evangelie van deze dag (Joh. 4,43-54).

Beste jongeren, nu de zondagsmissen en alle vieringen van de Goede Week niet toegankelijk zijn voor de gelovigen, maak gebruik van het aanbod van de Eucharistievieringen die gestreamd worden. Beleef op die manier het Laatste Avondmaal, het Lijden en sterven van Christus, de grafrust, en tenslotte de Verrijzenis. Pasen zet alles in een ander perspectief. Het maakt duidelijk dat er altijd hoop is. Ik hoop dat je dat mag ervaren in deze bepaald niet gemakkelijke tijd.

+Rob.Mutsaerts