Video: Waarom het kruis? Het is een martelwerktuig!

op 04-11-2022 door redactie

Artikelen > Video: Waarom het kruis? Het is een martelwerktuig!

In een korte video voor Jongkatholiek gaat priester Michel Remery in op de betekenis van het christelijke kruis. Ook jongeren komen aan het woord en vertellen wat het kruis voor hen persoonlijk betekent. Het filmpje sluit aan bij de WJD-Kruis Tour die sinds 14 oktober door Nederland gaat. Op zondag 6 november wordt de WJD-Kruis afgesloten.

“Waarom nou net een kruis?” vraag Remery zich aan het begin van de video af. Het kruis staat voor een verschrikkelijke dood. Om dit beter te begrijpen, legt hij uit waarom Jezus aan het kruis is gestorven en waarom de dood niet einde van het verhaal is. “De Bijbel vertelt ons dat Jezus in één keer vergeving wilde verkrijgen voor jouw zonden en voor die van alle mensen van alle tijden en zo hun relatie met God te herstellen. Dat is nogal wat! Jezus kreeg dat voor elkaar door zijn eigen leven op te offeren, door aan het kruis te sterven. Zo bracht Hij het grootste offer dat je voor een ander kunt geven, het offer van je eigen leven.”

"Hoop"
De video sluit af met enkele reacties van jongeren. Op de vraag wat het kruis voor hen persoonlijk betekent, vertellen zij over de “hoop” waar kruis voor staat en dat het “laat zien hoeveel God om je geeft”. “Het laat zien dat moeilijke momenten niet uitzichtloos zijn”. Ook staat het kruis voor “vrijheid” omdat Jezus ons heeft vrijgemaakt.

‘Twitteren met God’
Het online initiatief ‘Twitteren met GOD’ is een wereldwijd netwerk en helpt mensen van alle generaties en achtergrond inzien hoe alles verbonden is met Gods liefde voor elke mens en om de logica van het geloof te zien. Het initiatief bestaat uit een team van jonge mensen en wordt ondersteund door honderden vrijwilligers. Hun missie: mensen helpen met het vinden van antwoorden op vragen en misschien zelfs geloof vinden en groeien in relatie met Jezus Christus.

Foto: Ramon Mangold