WJD@Home van start op Ameland

op 28-01-2023 door redactie

Artikelen > WJD@Home van start op Ameland

Op vrijdag 27 januari zijn jongeren hun WJD@Home gestart op Ameland. Na een busreis door de verschillende bisdommen, waar de jongeren opstapten, en de oversteek met de veerboot kwamen ze samen in de Sint-Clemenskerk. Daar heette Sarah Mijhad van het aartsbisdom hen welkom. Zij stelde de deelgroepleiders en leiding voor en schetste het programma voor deze avond.

Daarna geeft ze Mgr. Mutsaerts het woord. De hulpbisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch is landelijk bisschop-referent voor jongeren. “Sta op en kom in beweging” is de Nederlandse vertaling van het internationale WJD-thema deze zomer in Lissabon. “Sta op en kom in beweging. Verschillende personen uit de bijbel doen dat”, zegt de bisschop. “Maria gaat op weg naar haar Elisabeth haar nicht. Bij de geboorte van Jezus zelf komen de herders kijken. Ze gaan met spoed op weg om te vertellen wat ze hebben gezien. Jozef vlucht naar Egypte met Maria en Jezus. Hij stond op en ging. En als Jezus de apostelen roept, laten die hun netten in de steek en gaan mee.”

“Ook van ons wordt gevraagd in beweging te komen. Het is één ding om wat Jezus zegt mooi te vinden, maar het gaat erom in beweging te komen. Vandaag werd in de Kerk in de mis gelezen uit het evangelie volgens Marcus (Marcus 4, 26-34). Daarin vertelt Jezus over het Koninkrijk van God en het mosterdzaadje. Dat begint klein: Jezus begint als kind en Hij begint met een kleine groep van twaalf apostelen. Het begint met ‘kleine’ heiligen zoals Franciscus van Assisi en moeder Teresa. En kijk eens hoe groot dat is geworden.”

“Ook van ons wordt gevraagd in beweging te komen. Het is één ding om wat Jezus zegt mooi te vinden, maar het gaat erom in beweging te komen."

“Het zaadje moet in de aarde vallen en dan kan het groeien. We kunnen dat niet versnellen. God geeft de groei”, aldus de bisschop. “We denken vaak: wat kunnen wij nou doen in deze seculiere wereld? Maar leg het in Gods hand en Hij zal er zijn zegen over geven. Ieder van jullie kan het verschil maken. Kom in beweging. Leg het in Gods hand en kijk hoe het uitgroeit. Het is Gods plan en wij mogen eraan meewerken.”

Daarna wordt in de Sint-Clemenskerk het avondgebed gebeden. Vanuit de kerk lopen de jongeren vervolgens met hun tassen door naar De Molenhof, de groepsaccommodatie voor dit weekend. Daar wordt de avond afgesloten met een quiz, waarbij de zeven deelgroepen die voor dit weekend zijn gevormd voor het eerst in actie komen.

Er nemen ongeveer zeventig jongeren deel aan de WJD@Home. Uit het bisdom Rotterdam zijn er dertig deelnemers. Begeleiders zijn afkomstig uit de verschillende bisdommen. Drie bisschoppen doen mee met het programma: bisschop Van den Hout (bisdom Groningen-Leeuwarden), bisschop Van den Hende (bisdom Rotterdam), bisschop Mutsaerts (bisdom ’s-Hertogenbosch).

Livestreams

In het weekend van 27 tot en met 29 januari zijn we op Ameland! En je kunt live ons volgen! Op vier momenten dit weekend zenden we rechtstreeks vanuit ‘WJD@Home’. De vier streams zijn te volgen via dit overzicht van de WJD-website.

Zaterdag
8:15 uur: eucharistieviering

9:00 uur: catechese

20:25 uur: Avond van Barmhartigheid

Zondag

9:45 uur: eucharistieviering

  • Bezoek de website WJD.nl voor meer nieuws, informatie en achtergronden over de Wereldjongerendagen.

Tekst: Bisdom Rotterdam
Foto's: Ramon Mangold