Onderzoeksrapport 2017

Jongerensynode > Onderzoeksrapport 2017

In een op 7 november 2017 gepubliceerd onderzoeksrapport brengt de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de mogelijkheden en kansen in kaart voor het jongerenwerk in de parochies. Het onderzoek geeft antwoorden op de vragenlijst die vanuit het Vaticaan is uitgezet voor de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

De synode wordt in oktober 2018 gehouden in Rome en behalve de vragenlijst is er wereldwijd een online enquête gehouden onder jongeren, die ook in een Nederlandse vertaling kon worden ingevuld.