Missie

De missie van Jongkatholiek is: jongeren samenbrengen en hen helpen om Christus en zijn Kerk te leren kennen.