Op zoek naar de toekomst van de KJD

Afgelopen week vergaderde het Officium Iuventutis (beleidsorgaan jongerenpastoraat van de bisschoppenconferentie) op het kantoor van Jong Katholiek te Utrecht. Een van de agendapunten was het bespreken van de toekomst van de Katholieke Jongerendag (KJD). Onder andere vanwege teruglopende bezoekersaantallen, het ontbreken aan draagvlak en financiële redenen, is het niet mogelijk op dezelfde manier door te gaan met het organiseren van de KJD. Daar willen de leden van het Officium het echter niet bij laten. Op korte termijn krijgt iemand vanuit het Officium Iuventutis opdracht om verschillende nieuwe opties te onderzoeken.

>>> lees verder
  • Leiderschapstraining komt eraan! Veerkracht, niet zomaar een loze term, maar hard nodig wil je je tegenwoordig staande houden in je beroeps- of studieleven. Gelukkig kun je dit ontwikkelen! Hoe? Lees snel meer over de komende Leiderschapstraining.
  • HOOP Award 2015 naar Sant’Egidio Amsterdam Er waren 16 genomineerden voor de jaarlijkse Hoop Award voor inspirerend katholiek jongerenwerk. De jury was duidelijk in haar keuze: de award voor 2015 gaat naar Amsterdam
  • Het is weer voorbij... Het KJD Festival 2015 zit er op: Het weer was geweldig, de sfeer nog beter. Het was misschien niet zo druk als gehoopt, maar dat maakt het Festival niet minder geslaagd! Dank aan iedereen die er was en vooral aan iedereen ie zo hard heeft meegeholpen
>>> Meer articles