Fotoverslag van de WJD@home op Ameland nu op katholiekleven.nl

op 03-05-2022 door redactie

Artikelen > Fotoverslag van de WJD@home op Ameland nu op katholiekleven.nl

Op het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie katholiekleven.nl, is een uitvoerig fotoverslag gepubliceerd van de WJD@home op Ameland. Deze thuisversie van de Wereldjongerendagen vond plaats in het weekend van 29 april tot en met 1 mei. Meer dan honderd jongeren plus leiding kwamen naar Ameland om met elkaar te vieren, te bidden en te praten over het geloof.

Er werd onder meer gebeden voor alle jongeren die erover nadenken om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon “om gesterkt te worden door hun ontmoeting met jongeren van over de hele wereld en de ontmoeting met paus Franciscus.”

Van de bisschoppen waren mgr. Van den Hende van bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. Mutsaerts van bisdom ’s Hertogenbosch aanwezig. Mgr. Van den Hende sprak onder meer over de boodschap van paus Franciscus aan de jongeren voor de Wereldjongerendagen:

“Sta op! Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt” (vgl. Hand. 26, 16). De paus schrijft daarin over de roeping van Paulus. Bisschop Van den Hende: “De paus wil graag dat jullie deze boodschap, deze bekering, deze roeping van Paulus overdenken. Want hij zegt: zo is de Heer met ieder van ons bezig. Zo heeft hij zijn apostelen geroepen vanaf het eerste uur en heeft Hij vele mensen aangesproken door de verkondiging van de leerlingen.”