Over Jong Katholiek

De missie van Jong Katholiek is: jongeren samenbrengen en hen helpen om Christus en zijn Kerk te leren kennen. Jong Katholiek is een onderdeel van het Secretariaat van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap en valt direct onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie. Jong Katholiek voert de projecten uit in opdracht van het Officium Iuventutis (beleidsorgaan jongerenpastoraat van de bisschoppenconferentie), en legt daarover verantwoording af aan de bisschop-referent voor jeugd en jongeren, mgr. Mutsaerts.

Bekende projecten van Jong Katholiek zijn:

  • De Katholieke Jongerendag
  • De Wereldjongerendagen
  • WJD@Home
  • Tiener en jongerenweekenden
  • Diaconaction
  • De nationale jeugdcollecte
  • De Jong Katholiek Leiderschapstraining
  • TaizĂ© in Nederland
  • The Passion