Steun Jong Katholiek

Wij stellen uw en jouw steun zeer op prijs! Allereerst in geestelijke zin, we bevelen het katholieke jongerenwerk in Nederland van harte aan in uw gebeden.

Ook steun in materiële zin hebben wij nodig. U/jij kunt een gift overmaken op NL11 INGB 0002784498, ten name van ‘Secretariaat RK Kerkgenootschap’ te Utrecht, onder vermelding van ‘Jong Katholiek’. Wilt u het specifiek voor één van onze projecten bestemmen? U kunt dit vermelden bij uw overschrijving, of contact opnemen met Jong Katholiek.

Hartelijk bedankt!