Jongerencollecte

In het derde weekend van november staat in Nederland de jaarlijkse Jongerencollecte gepland. Staat deze collecte in uw parochie al op de agenda?

De Jongerencollecte is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het jongerenwerk in de Kerk. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten organiseren en nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.

De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en de Nederlandse bisdommen. Uw participatie wordt zeer gewaardeerd.

Binnenkort verschijnen hieronder enkele voorbeelden van documenten die u kunt gebruiken voor de communicatie in uw parochie.