Palmzondag 14 april: Wereldjongerendag in de bisdommen!

op 13-04-2019 door redactie

Artikelen > Palmzondag 14 april: Wereldjongerendag in de bisdommen!

Bij de Wereldjongerendagen denk je waarschijnlijk aan het enorme internationale meerdaagse evenement waarvoor om de paar jaar miljoenen jongeren in beweging komen. En ja, de WJD in Panama liggen nog vers in ons geheugen.

Sinds het ontstaan van de Wereldjongerendagen wordt ook ieder jaar op Palmzondag in de bisdommen Wereldjongerendag gevierd. Op Palmzondag 14 april worden er in de Nederlandse bisdommen tal van jongerenactiviteiten gehouden. Dat geeft wat te kiezen! Een overzicht:

Aartsbisdom

In het Aartsbisdom Utrecht nodigt het jongeren uitgenodigd in Arnhem. De organisatie is in handen van het Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht (JPU). De dag start om 11.30 uur met een Eucharistieviering in de H. Martinuskerk (Steenstraat 7) met kardinaal Eijk, rector Kuipers en pastoor Tuan van de St. Eusebiusparochie. Daarna volgt een programma met een gezamenlijke lunch, het lezen van de brief van de paus, muziek, een buitenactiviteit, aanbidding van het Allerheiligste, biechtgelegenheid en een afsluitend diner. Lees verder...

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam volgt het thema van de ‘grote WJD’ en gaat met jongeren in op de vraag wat roeping precies voor iemand persoonlijk is. Bij roeping denken we misschien het eerst aan het priesterschap, maar ook het gehuwde leven kun je beschouwen als roeping. De dag begint met de Palmzondagviering in de Mariakerk te Heemskerk waar Mgr. Hendriks de heilige mis zal opdragen. Lees verder...

Icoon: Intocht van Jezus in Jeruzalem.

Bisdom van ‘s-Hertogenbosch

​Jong Bisdom Den Bosch biedt op zaterdag 13 en zondag 14 april twee activiteiten aan voor jongeren en tieners. Jongeren (16-30 jaar) kunnen zaterdag 13 april aansluiten bij een lezing van pater Anselm Grün osb in de Abdij van Berne. Een dag later vindt in diezelfde abdij de jaarlijkse Palmzondagactiviteit plaats. Lees verder…

Bisdom Breda

Het Bisdom Breda houdt voor jongeren een dag van ‘samenkomen rondom Christus’. Jongeren zijn uitgenodigd zich aan te sluiten bij de Palmzondagmis in de Antoniuskathedraal van Breda, waarna samen wordt geluncht en een uitwisseling plaatsvindt over geloofsonderwerpen. Bisschop Liesen zal in de middag de inleiding verzorgen. Lees verder...

Bisdom Groningen-Leeuwarden

In het Bisdom Groningen-Leeuwarden wordt voor de vierde maal op rij het passieverhaal ‘Emmercom Passion’ opgevoerd. Voorafgaand aan het eigentijdse passieverhaal zal er een processie met een groot kruis plaatsvinden. Lees verder...

Bisdom Rotterdam

In het Bisdom Rotterdam wordt Palmzondag gevierd in het teken van ‘Tour of faith’. Dat zijn maandelijkse ontmoeting en geloofsgesprek voor jongeren in het bisdom. Samen met bisschop Van den Hende vieren jongeren (16-30) samen eucharistie. Daarna volgt een geloofsgesprek en een gezamenlijke maaltijd. Op Palmzondag is er een speciale editie van Tour of Faith en ben je welkom in de Franciscus en Clara kerk te Delft. Lees verder...

Bisdom Roermond

Ook in het Bisdom Roermond wordt in elke parochie Palmzondag gevierd. Alle jongeren zijn van harte welkom. Zie dit overzicht van jongerengroepen in Limburg.

Wat is Palmzondag precies?

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week noemen we Palmzondag. Ook de namen Passiezondag of Palmpasen kom je tegen. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, zegevierend door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor hem onder meer met de takken van palmbomen. In onderstaande video vertelt mgr. Woorts over het Paasfeest, "het belangrijkste feest voor christenen":

Bron: Katholiekleven.nl