Jongerensynode

Op deze pagina lees je alles over Jongerensynode, ofwel de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ zoals hij officieel heet. Deze Jongerensynode wordt in oktober 2018 gehouden te Rome.

De Bisschoppensynode is een ontmoeting van bisschoppen uit de hele wereld en brengt de collegiale verbondenheid tot uitdrukking van de bisschoppen uit heel de wereld met de paus. De synode biedt de gelegenheid tot onderlinge uitwisseling over belangrijke onderwerpen in Kerk en wereld en is tevens bedoeld om te komen tot raad en advies aan de paus. Een Gewone Bisschoppensynode vindt doorgaans om de drie jaar plaats.

Enkele highlights